biuro@elcomp.net.pl 606-670-197

Zawieszenie certyfikatu

Certyfikat trzeba zawiesić, gdy zaistnieje przypuszczenie, że certyfikat powinien być unieważniony i trzeba to zweryfikować lub gdy certyfikat powinien być unieważniony, ale ze względów proceduralnych nie jest to w danej chwili możliwe.(np. Subskrybent nie pamięta hasła do unieważniania certyfikatów i nie ma dostępu do swojej kopii Załącznika nr 1 do umowy).

Aby dokonać zawieszenia certyfikatu, prosimy zadzwonić pod numer 22-720-79-55 lub 666-028-044.

Inspektor ds. rejestracji identyfikuje tożsamość Subskrybenta i certyfikat zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym. Zawieszenie certyfikatu może być uchylone wówczas wszystkie podpisy złożone w czasie zawieszenia certyfikatu są ważne.

Po tygodniu od zawieszenia certyfikatu następuje jego automatyczne unieważnienie.

UWAGA

Jeśli certyfikat zostanie w okresie zawieszenia unieważniony, wówczas moment jego zawieszenia podaje się jako moment unieważnienia.

W związku z tym zawieszenie-unieważnienie ma takie same skutki prawne jak unieważnienie.