biuro@elcomp.net.pl 606-670-197

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez inne centrum certyfikacji oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CenCert, gdy wymagana jest zmiana danych (np. zmiana nazwiska) lub wymiana karty elektronicznej – przebiega w taki sam sposób, jak pozyskanie pierwszego certyfikatu, z następującymi różnicami:

  • podczas wypełniania formularza należy zaznaczyć prawo do rabatu przysługujące z tytułu odnowienia certyfikatu, a potem w celu jego potwierdzenia wskazać dowolny dokument elektroniczny podpisany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu – typ podpis otaczający (wewnętrzny)
  • obniżona cena obejmuje zestaw składający się z nowej karty procesorowej oraz oprogramowania;

Jeśli wszystkie certyfikaty kwalifikowane użytkownika wygasły lub zostały unieważnione, nowy certyfikat można nabyć na zasadach ogólnych.