biuro@elcomp.net.pl 606-670-197

Systemy kopii zapasowej

Celem wykonywania operacji kopii (backupu) jest zabezpieczenie danych przed ich utratą spowodowaną awarią sprzętu, błędami obsługi, przypadkowym wykasowaniem, przepięciami lub spowodowanych wystąpieniem zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie czy kradzież.

Najważniejsze są dane (sprzęt zawsze można kupić – danych nie)

Na bezpieczeństwo twoich danych informatycznych wpływa wiele czynników:

 • zasilanie
 • urzadzenia na których przetwarzasz dane (systemy RAID, macierze dyskowe)
 • warunki w których pracują urządzenia (wilgotność, temperatura, zapylenie itd)
 • administratorzy i użytkownicy (błędy administratorów, szkodliwość użytkowników itd)
 • czynniki zewnętrzne – pożar, wyładowania atmosferyczne, kradzież

Aby zminamalizowac ryzyko utraty danych należy dokonać analizy

 • systemów krytycznych,
 • czasu potrzebnego na odtworzenie systemu i danych
 • odbudowanie infrastruktury w przypadku stanów kryzysowych – np pożar
 • uporządkowania oprogramowania pod kątem ponownej reinstalacji (klucze produktu, nośniki instalacyjne itd)

Profesjonalne podejście do backupu

 • miejsce trzymania kopii – w budynku oraz poza budynkiem macierzystym
 • łatwość i szybkość odtworzenia – wirtualizacja zasobów
 • wysoka dostepność – klaster wysokiej dostepności HA
 • kontrola kopii – odtwarzania środowiska

 

Jak pracujemy

W zależności od jednostki, firmy dokonujemy analizy sieci, ilości i rodzaju danych, wymagań dostępności, wymagań co do szybkości odtwarzania, analizie budżetu.

Po analizie proponujemy konkretne rozwiązanie. Czasami są to skrypty lub narzędzia zawarte w systemach operacyjnych, a czasami rozwiązania klasy Enterprice