biuro@elcomp.net.pl 606-670-197

GLPI – system do zarządzania zasobami IT

GLPI – system do zarządzania zasobami IT

(System GLPI to zarządznie sprzętem, oprogramowaniem, materiałami eksploatacyjnymi, umowami, wyposażeniem sprzętu, baza wiedzy)

Podstawowe zastosowania

Podstawowymy zastosowaniemi systemu jest:

 • zarządzanie zasobami (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne)
 • helpdesk (system wsparcia technicznego dla twoich użytkowników)
 • bazę wiedzy
 • obsługa umów
 • wypożyczanie sprzętu

Zalety systemu

Największymi zaletami systemu sa:

 • system jest zgodny z procesami ITIL
 • całość zarządzana jest poprzez świetnie przetłumaczony na język polski interfejs www.
 • system jest w pełni konfigurowany, co pozwala na dostosowanie przeprowadzenie wdrożeń zgodnie z wymaganiami użytkowników. Dodatkowo elastyczność rozwiązania potwierdza dostępność modułów rozszerzeń pozwalających na realizację takich funkcjonalności jak inventory infrastruktury IT poprzez współpracę z narzędziem OCS lub budowanie portali zgłoszeniowych na bazie formularzy.

Funkcjonalności systemu

 • Baza wiedzy o infrastrukturze IT.
 • Skanowanie topologii w centrali i działach organizacji.
 • Zbieranie bardzo szczegółowych informacji o komputerach, serwerach, urządzeniach sieciowych, drukarkach, ekranach, myszkach klawiaturach itp. Informacja przechodzi do GLPI automatycznie poprzez współpracę z narzędziami OCS Inventory oraz Funcion Inventory.

Szablony inwentaryzacji sprzętu mogą być dowolnie modyfikowane, mamy możliwość szybkiego dodania obiektu i dowolnego pola opisu. Oznacza to, że GLPI nie tylko inwentaryzuje dla nas sprzęt IT, ale np telefony komórkowe, samochody, sprzęt biurowy czy też pomieszczenia.

Zapamiętane obiekty mogą posiadać stan pozwalający na użyczanie, co dalej umożliwia wprowadzanie harmonogramu wypożyczeń samochodów lub rezerwacji sal spotkań

Inwentaryzacja sprzętu

Inwentaryzacja sprzętu odbywa się automatycznie, np we współpracy z agentem OCS instalowanym na komputerach pracowników. Agent cyklicznie odświeża informacje o sobie jak i o swoim otoczeniu przekazując dane o odległych segmentach sieci. Urządzenia będą automatycznie przypisane do danego obszaru i oddziału firmy na podstawie rozpoznanego adresu IP

Rejestr umów

GLPI posiada rejestr umów, które dodatkowo możemy przyporządkować do sprzętu IT

Helpdesk

Funkcjonalność Helpdesk pozwala na stworzenie listy kategorii zgłoszeń i przypisanych do nich użytkowników. Zgłoszenia mogą być przypisane do zasobów IT co pozwala nam śledzić historię awarii i napraw. Zgłoszenia są w pełni konfigurowalne – określamy ich priorytet, grupę wsparcia, osobę nadzorującą i szereg innych parametrów. Zgłoszenia Helpdesk możemy tworzyć w samym systemie, poprzez wiadomość email lub formularz web. Baza naszych użytkowników może pochodzić z Windows AD oraz LDAP

Budżet

GLPI to również system śledzenia budżetu oraz raportowania realizacji umów zewnętrznych. Wprowadzone umowy posiadają swoje ramy czasowe, dzięki temu nie zapomnimy o zamówieniu odnowień licencji czy wykupieniu domeny internetowej

Kontakty

GLPI posiada moduł bazy kontaktów co znacznie ułatwia komunikację z firmami zewnętrznymi

Baza wiedzy

Podczas pracy z modułem Helpdesk możemy wyświetlić powtarzające się zgłoszenia co może być początkiem do budowania bazy wiedzy oraz portali FAQ. Tworząc opisy FAQ mamy możliwość przypisania grupy użytkowników do danego obszary bazy wiedzy i materiałów FAQ

Inne

Zestaw tych funkcjonalności poszerzany jest poprzez dodatkowe wtyczki, które również możemy tworzyć sami. GLPI to na prawdę otwarte i uniwersalne narzędzie.

Na uwagę zasługuje fakt, że systemy monitoringu takie jak op5 Monitor, Nagios, Shinken bardzo dobrze współpracują z GLPI dzięki istnieniu odpowiednich modułów integrujących. Awarie krytycznych usług mogą być odnotowywane w GLPI w sposób automatyczny pozwalając na otwarcie zgłoszeń dla grupy wsparcia.

Już w niewielkiej firmie mnogość sprzętu IT jest tak duża, że brak systemu inwentaryzacji i zarządzania zasobami w krótkim czasie prowadzi do chaosu. Wdrożony GLPI systematyzuje pracę IT firmy, pozwala na zakończenie burzy telefonów i gorączkowego biegania od stanowiska do stanowiska użytkownika końcowego. Stworzona baza wiedzy pozwala na automatyzację procesu naprawy oraz zabezpiecza przedsiębiorstwo na wypadek utraty kluczowego pracownika. Przeglądanie historii zgłoszeń pozwala na odtworzenie sposobu obsługi danego zagadnienia.

Pracując z GLPI szybko możemy odszukać urządzenie, osobę przypisaną i związane z nim towarzyszące umowy. Wszystko odbywa się dodatkowo w bardzo łatwy sposób, co sprawia że GLPI natychmiast jest ciepło przyjmowany w organizacji.