biuro@elcomp.net.pl 606-670-197

Opieka techniczna „Infrastruktura serwerowa”

Najważniejszymi powodami powierzenia opieki nad infrastrukturą serwerową jest

 • redukcja kosztów operacyjnych – właściwy dobór sprzętu i oprogramowania serwerowego
 • uzyskania ciągłego dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,

Proces wdrażania umowy opieki technicznej w przedsiębiorstwie

 • sprecyzowanie celów i wymagań,
 • zaplanowanie procesu,
 • określenie potencjalnych zagrożeń
 • rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami,
 • rozmowy z właściwym personelem, innymi pracownikami oraz osobami spoza firmy,
 • wstępna selekcja dostawców i przekazanie im informacji i warunków,
 • uzyskanie aprobaty kierownictwa wyższego szczebla w koniecznych sprawach,
 • przeszkolenie zespołu

Administracja i zarządzanie

 • zdalny nadzór nad pracą serwera (-ów), zasilaczy, środowiska serwerowego
 • zdalny nadzór nad systemem kopii zapasowej
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerowego i dziedzinowego
 • zdalne (centralne) zarządzanie systemem antywirusowym
 • wizyty serwisowe i techniczne na miejscu