biuro@elcomp.net.pl 606-670-197

Opieka techniczna – bezpieczna firma

Najważniejszymi powodami powierzenia opieki w wariancie „Bazpieczna firma” jest

 • redukcja kosztów operacyjnych – właściwy dobór sprzętu i oprogramowania serwerowego
 • uzyskania ciągłego dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,

Proces wdrażania umowy opieki technicznej w przedsiębiorstwie

 1. sprecyzowanie celów i wymagań,
 2. zaplanowanie procesu,
 3. określenie potencjalnych zagrożeń
 4. rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami,
 5. rozmowy z właściwym personelem, innymi pracownikami oraz osobami spoza firmy,
 6. wstępna selekcja dostawców i przekazanie im informacji i warunków,
 7. uzyskanie aprobaty kierownictwa wyższego szczebla w koniecznych sprawach,
 8. przeszkolenie zespołu

Administracja i zarządzanie

 • zdalny nadzór nad pracą serwera (-ów), zasilaczy, środowiska serwerowego
 • zdalny nadzór nad systemem kopii zapasowej
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerowego i dziedzinowego
 • zdalne (centralne) zarządzanie systemem antywirusowym
 • wizyty serwisowe i techniczne na miejscu
 • opieka nad siecią komputerową
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania na stacja roboczych
 • usuwanie problemów z komputeram oraz drukarkami

Opcje dodatkowe

 • budowa i aktualizacja stron internetowych (w tym utrzymanie na serwerach)
 • wykonywanie audytu legalności oprogramowania
 • wykonywanie zakresu prac Administratora Systemu Informatycznego (ASI)
 • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa