biuro@elcomp.net.pl 606-670-197

Strona Biuletynu Informacji Publicznej zgodna z WCAG2.0

Standard WCAG2.0

WCAG to standard ustanowiony przez ogólnoświatową organizację W3C (The World Wide Web Consortium) określający zasady tworzenia treści internetowych w taki sposób, aby były dostępne dla wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, niepełnosprawności, zamożności, użytego sprzętu i oprogramowania. Do współpracy przy tworzeniu standardu zostali zaproszeni najwięksi naukowcy i przedstawiciele największych firm informatycznych takich jak Microsoft, IBM Cisco, Adobe, Apple czy Google.
Dokument WCAG w swojej pierwotnej wersji został podzielony na trzy części zwane priorytetami. W priorytecie 1 oznaczonym literą „A” zawarte zostały rekomendacje, które twórca musiał bezwzględnie spełnić, aby można było uznać serwis za dostępny w stopniu podstawowym. Priorytet drugi, oznaczony „AA” gwarantował jeszcze większą dostępność serwisu, a rekomendacje w nim zawarte powinny zostać spełnione. Trzeci, oznaczony literami „AAA” oznaczał najwyższy poziom dostępności i zawierał rekomendacje, które programista mógł spełnić. Najnowsza wersja WCAG 2.0 obowiązująca od 2008 roku jest dużo bardziej szczegółowa i odnosi się, nie tyle do zastosowanych technologii, ale punktem odniesienia stał się sam użytkownik.

Obecnie obowiązujące rekomendacje w wersji 2.0 zostały podzielone na cztery grupy, ale z zachowaniem wcześniejszej gradacji na 3 poziomy dostępności.

 1. Percepcja – zawartość serwisu powinna być dostępna dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i dotyku.
 2. Funkcjonalność – interfejsy, elementy nawigacji powinny pozwalać na interakcję. Powinny dać się obsłużyć przez osoby z dysfunkcjami.
 3. Zrozumienie – treść i interfejs powinien być zrozumiały i łatwy w użyciu.
 4. Siła – treść powinna być wystarczająco spójna.

W Polsce standard również obowiązuje i jest zapisany w rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i ma zastosowanie do stron internetowych podmiotów publicznych. Standard obowiązuje również wąski zakres sektora komercyjnego i odnosi się do operatorów publicznie dostępnych usług telefonicznych. Rozporządzenie zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych organizacji do dostosowania serwisów www do standardu WCAG na poziomie AA, do 30 maja 2015 r.

Dostępność strony internetowej

Na dostępność strony internetowej składają się dwa główne czynniki:

 1. Stworzona dostępna strona posiadająca system CMS, którego layout spełnia WCAG 2.0 na poziomie AA, a jego panel administracyjny (zaplecze) jest przygotowane tak, aby redaktorzy mieli możliwość wprowadzania dostępnych treści
 2. Dostępne redagowanie i administrowanie treścią – jeśli założymy, że właściciel otrzymał dostępny system zarządzania treścią, to zadaniem redaktora jest utrzymanie dostępności serwisu. Serwis internetowy jest żywym mechanizmem podlegającym ciągłym zmianom. Zatem redaktor musi być odpowiednio przeszkolony zarówno z możliwości panelu administracyjnego, w którym będzie przetwarzał treści serwisu jak i z podstawowych zagadnień dostępności. Musi znać procedury w jaki sposób zamieszczać treści, jak generować dokumenty do pobrania takie jak np. PDF, czy DOC.

Szczegóły oferty

Proponujemy Państwu wdrożenie Systemu Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z standardem dostępności WCAG 2.0

Cennik oraz proponowany sposób realizacji

 • Instalacja oprogramowania strony internetowej BIP na serwerze internetowym 100 zł netto (opłata jednorazowa)
 • Konwersja danych do nowego systemu BIP od 100 zł do 3000zł netto (opłata jednorazowa)
 • Utrzymanie strony na serwerze internetowym (zależna od wielkości serwisu, transferu, ustalana indywodualnie, opłata miesięczna/lub roczna)
 • Szkolenie administratora (-ów)  z zakresu obsługi serwisu oraz wytycznych WCAG2.0- omówienie sposobu wprowadzania materiałów aby serwis był zgodny z standardem – 300 zł netto (opłata opcjonalna)
 • Dojazd do klienta (opłata dodatkowa)

Realizacja usługi nastąpi po wysłaniu zamówienia faksem: 32 739 02 27 bądź pocztą internetową na adres: biuro@elcomp.net.pl

Czas realizacji: od 1 do 30 dni

Osoba do kontaktu: Adam Szołtysik tel. 606-670-197

Opis funkcjonalno-użytkowy

 • dostępna wersja kontrastowa
 • skalowanie tekstu A-, A, A+
 • wersja mobilna strony (dostosowana do telefonów i tabletów)
 • Metryka stron
 • Historia zmian dokumentu
 • Mapa strony BIP
 • Wyszukiwarka
 • Zgodność ze standardem WCAG 1.0
 • Instrukcja korzystania z BIP
 • Oświadczenie o dostępności
 • Polityka prywatności
 • 6 wersji kolorystycznych

Przykładowe realizacje

Zakład Gospodarki Komunalniej – http://www.bip.zgk.com.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej – http://www.ops.radzionkow.pl
Zakład Placówek Oświatowych – http://www.zpo.radzionkow.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II – http://www.bip.sp2.radzionkow.pl